crescendo2023.com

Annual Conference of 
Endocrine Society of Bengal

NATIONAL FACULTY

Dr. Abhijit Hazra
Dr. Aditya Deshpande
Dr. Ajitesh Roy
Dr. Alpesh Goyal
Dr. Ameya Joshi
Dr. Anil Bhansali
Dr. Anirban Majumder
Dr. Anish Kar
Dr. Anurag Lila
Dr. Arjun Baidya
Dr. Belinda George
Dr. Dasarathi Sarkar
Dr. Deep Dutta
Dr. Deep Hathi
Dr. Ganapathi Bantwal
Dr. Ghanshyam Goyal
Dr. Hridish N Chakravarti
Dr. Indira Maisnam
Dr. Ipsita Ghosh
Dr. John P Bilezikian
Dr. KVS Harikumar
Dr. Lakshmi Nagendra
Dr. Madhukar Mittal
Dr. Mathew John
Dr. Mohan T. Shenoy
Dr. Mohd. Ashraf Ganie
Dr. Moutusi Raychaudhuri
Dr. Nalini Kopalle
Dr. Nilanjan Sengupta

Kolkata
Kolkata
Kolkata
New Delhi
Mumbai
Chandigarh
Kolkata
Kolkata
Mumbai
Kolkata
Bengaluru
Kolkata
New Delhi
Kolkata
Bengaluru
Kolkata
Kolkata
Kolkata
Kolkata
USA
Hyderabad
Mysuru
Jodhpur
Thiruvananthapuram
Thiruvananthapuram
Srinagar
Kolkata
Hyderabad
Kolkata

Dr. Nilanjan Sengupta
Dr. P. K. Jabbar
Dr. Pranab Sahana
Dr. Prashant Manohar Gaikwad
Dr. Prathosh Gangadhar
Dr. Rajesh Khadgawat
Dr. Ravinder Goswami
Dr. Saptarshi Bhattacharya
Dr. Satinath Mukhopadhyay
Dr. Satyam Chakraborty
Dr. Shambo Samrat Samajdar
Dr. Soham Mukherjee
Dr. Soham Tarafdar
Dr. Soumik Goswami
Dr. Sreejith Babu
Dr. Subhodip Pramanik
Dr. Subir Ray
Dr. Subramanian Kannan
Dr. Sunetra Mondal
Dr. Sunil Kota
Dr. Tapan Parekh
Dr. Thomas Paul
Dr. Tirthankar Chaudhury
Dr. Tushar Bandgar
Dr. V. Srinagesh
Dr. Vageesh Ayyar
Dr. Vijaya Sarathi
Dr. Vishnu Vasudevan
Dr. Vivek Mathew

Kolkata
Thiruvananthapuram
Kolkata
Kolkata
Kozhikode
New Delhi
New Delhi
New Delhi
Kolkata
Kolkata
Kolkata
Chandigarh
Kolkata
Kolkata
Kolkata
Siliguri
Kolkata
Bengaluru
Kolkata
Berhampur
Kolkata
Vellore
Kolkata
Mumbai
Hyderabad
Bengaluru
Bengaluru
Perinthalmanna
Kochi

Scroll to Top